Miljöpolicy

Alltid nyttja motorer av bästa miljöklass, för närvarande Euro 5 motorer.
Alltid köra på däck med lågt rullmotstånd.
Öka det miljömedvetna arbetet, köra så energisnålt som möjligt med tanke på miljö och ekonomi.