Vår målsättning är att med modern och ändamålsenlig fordonspark utföra flis, flak och bulkbilstransporter på bästa och mest effektiva sätt. Vid köp av nya fordon väljer vi naturligtvis den för tillfället högsta miljöklassen på motorerna.
Vår vision är att vara den mest attraktiva och självklara samarbetspartnern inom vårt område och verkar för ett långsiktigt och lönsamt samarbete med våra kunder.
Vi är kvalitets- och miljöcertifierade genom Alltransport i Östergötland AB.