Linghems Åkeri AB:s Historia

 • 1970 grundades Bertil Åbergs Åkeri.
 • Bertil Åbergs Åkeri började med en grusbil 1970 och körde då genom Lastbilcentralen i Norsholm. Han körde då mest grus och snöröjning åt Vägverket samt transporter åt Göta Lantmän. 1983 fusionerades Lastbilcentralen i Norsholm och
 • Alltransport i Norrköping, sedemera Alltransport i Östergötland AB.
 • 1985 byggde Bertil lastbilsgarage och verkstad i Linghem på Hästhovsvägen.
 • Bertil Åberg investerade sedemera i större ekipage och körde alltmer spannmål och fjärrtrafik.
 • 1990 bildade Bertil Åberg Linghems Åkeri AB.
 • 1991 började Henrik Åberg i Linghems Åkeri AB
 • 1991 utökades vi även med ett bulkbilsekipage som i huvudsak körde åt Lactamin i Kimstad.
 • 1993 började vi även köra extra åt Svenska Foder i Västerlösa.
 • 1996 utökade vi med ytterligare med ett bulkbilsekipage som enbart körde åt Svenska Foder.
 • 2004 utökade vi med ett skåpbilsekipage med körning åt Alltransport.
 • 2007 började vi köra Urea åt Yara i Norrköping i samband med att körningen vid Lactamin minskade.
 • 2008 byggdes garaget på Hästhovsvägen till med tvätthall och personalutrymmen.
 • 2010 började vi köra åt Svenska Foder med ett ekipage till istället för Yara körningen som inte var på heltid.
 • 2011 införskaffades ytterliggare ett bulkekipage som extra bil för att serva våra kunder ännu mer.
 • 2012 fick vi ett nytt uppdrag för Alltransport & Returpack och två nya Flis-Flexo ekipage införskaffades, och ett fjärrekipage såldes.
 • 2014 utökade vi med ett tippbulkekipage för att vara mer flexibla och erbjuda fler typer av bulktransporter.

Företaget har 12 medarbetare anställda på heltid och förfogar över tre Bulkbilsekipage, två Flis-Flexoekipage, ett Tippbulksekipage & ett Skåpbilsekipage. Företaget drivs och ägs idag av Henrik & Bertil Åberg.